Archiwum budżetu szczegółowego

Dochody w mln zł.
 
PIT i CIT
Podatki i opłaty
Dochody z majątku
Pozostałe dochody
Dotacje z budżetu Państwa
Dotacje z funduszy celowych
Pozostałe dotacje
Subwencja ogólna
Środki pochodzące z budżetu UE oraz ze źródeł zagranicznych
2021 340.9 261.4 22.4 48.0 265.8 0.0 8.8 287.6 196.8
2020 328.3 251.3 23.6 52.6 264.6 1.6 228.3 277.6 0.0
2019 347.8 228.9 23.8 24.0 160.1 0.0 6.0 246.5 205.1
2018 311.0 220.8 24.4 19.3 159.4 0.0 5.1 227.7 146.4