Archiwum budżetu szczegółowego

Dochody w mln zł.
 
PIT i CIT
Podatki i opłaty
Dochody z majątku
Pozostałe dochody
Dotacje z budżetu Państwa
Dotacje z funduszy celowych
Pozostałe dotacje
Subwencja ogólna
Środki pochodzące z budżetu UE oraz ze źródeł zagranicznych
2019 347.8 228.9 23.8 24.0 160.1 0.0 6.0 246.5 205.1
2018 311.0 220.8 24.4 19.3 159.4 0.0 5.1 227.7 146.4