Archiwum budżetu szczegółowego

Wydatki w mln zł.
 
Oświata, opieka wychowawcza oraz szkolnictwo wyższe
Leśnictwo, rolnictwo, łowiectwo, górnictwo i kopalnictwo
Transport i łączność
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Sport, rekreacja i turystyka
Bezpieczeństwo
Działalność usługowa
Wydatki finansowe miasta
Pozostałe
Oświata i opieka wychowawcza
Lesnictwo, rolnictwo i łowiectwo
2021 483.5 0.9 227.0 396.1 148.9 89.3 94.2 37.1 34.5 31.4 4.4 22.5 22.3 0.0 0.0
2020 477.9 1.5 292.1 403.7 101.9 45.0 84.6 39.5 42.0 32.9 5.6 23.3 19.4 0.0 0.0
2019 425.7 1.2 289.2 289.2 86.2 37.4 70.3 37.6 36.5 29.3 14.1 19.1 4.8 0.0 0.0
2018 0.0 0.0 309.2 237.1 63.2 19.8 63.1 38.4 31.8 26.5 7.2 19.5 8.7 385.5 1.0