Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2019

PIT i CIT
347 760 436 zł