Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2019

Podatki i opłaty
228 929 821 zł