Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2019

Dochody z majątku
23 827 911 zł