Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2019

Pozostałe dochody
24 008 022 zł