Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2019

Dotacje z budżetu Państwa
160 123 510 zł