Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2019

Dotacje z funduszy celowych
0 zł