Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2019

Pozostałe dotacje
5 988 799 zł