Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2019

Środki pochodzące z budżetu UE oraz ze źródeł zagranicznych
205 084 572 zł