Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2019

Transport i łączność
289 175 926 zł