Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2019

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
289 214 152 zł