Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2019

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
86 195 428 zł