Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2019

Leśnictwo, rolnictwo, łowiectwo, górnictwo i kopalnictwo
1 236 863 zł