Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2019

Administracja publiczna
70 267 379 zł