Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2019

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
37 603 763 zł