Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2019

Sport, rekreacja i turystyka
36 524 868 zł