Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2019

Bezpieczeństwo
29 254 320 zł