Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2019

Działalność usługowa
14 129 275 zł