Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2019

Wydatki finansowe miasta
19 073 368 zł