Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2019

Pozostałe
4 783 500 zł