Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2021

Oświata, opieka wychowawcza oraz szkolnictwo wyższe
483 492 356 zł