Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2021

Transport i łączność
226 955 348 zł