Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2021

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
396 086 861 zł