Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2021

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
148 882 870 zł