Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2021

Leśnictwo, rolnictwo, łowiectwo, górnictwo i kopalnictwo
897 778 zł