Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2021

Administracja publiczna
94 212 598 zł