Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2021

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
37 092 567 zł