Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2021

Sport, rekreacja i turystyka
34 478 805 zł