Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2021

Bezpieczeństwo
31 426 714 zł