Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2021

Działalność usługowa
4 427 698 zł