Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2021

Wydatki finansowe miasta
22 456 032 zł