Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2021

Pozostałe
22 300 000 zł