Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2021

PIT i CIT
340 900 000 zł