Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2021

Podatki i opłaty
261 391 554 zł