Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2021

Dochody z majątku
22 440 000 zł