Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2021

Pozostałe dochody
48 040 211 zł