Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2021

Dotacje z funduszy celowych
0 zł