Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2021

Pozostałe dotacje
8 784 212 zł