Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2021

Środki pochodzące z budżetu UE oraz ze źródeł zagranicznych
196 808 005 zł