Budżet miasta Bielska-Białej na rok 2018

Szczegółowa prezentacja budżetu miasta Bielska-Białej na rok 2018 przyjętego Uchwałą Nr XXXVI/700/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19.12.2017 r.