2019 - Dochody - PIT i CIT

Kategoria
Dochody
Wartość (w mln)
347760436
Procent
27
Typ
Rok
2019
Krótki opis
udział dochodów w danej kategorii w dochodach ogółem
Procent (szczegółowy)
27.99