2018 - Dochody - PIT i CIT

Kategoria
Dochody
Wartość (w mln)
310954215
Procent
27
Typ
Rok
2018
Krótki opis
udziału dochodów z danej kategorii w dochodach ogółem
Procent (szczegółowy)
27.33